Nhằm thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo, năm 2008, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã đưa dịch vụ “Bạn đọc đặc biệt” vào phục vụ ở quy mô toàn quốc và được đông đảo các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy đánh giá cao. Phí đăng ký sử dụng và khai thác dịch vụ này cũng như gia hạn thời gian sử dụng kể từ ngày 01/01/2012 là 500.000 VNĐ/năm.